ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1] Η «Cosmetique Active Hellas A..E. Δερμοκαλλυντικών», που εδρεύει στην Ν.Ιωνία, στην λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α, στο εξής «η Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό με τους παρόντες όρους για την ανάδειξη δέκα νικητών : 1) το δώρο του πρώτου νικητή είναι ένα διήμερο παραμονής στο ξενοδοχείο Ξενώνας Εποχές στην ορεινή Μεσσηνία για δύο άτομα με δικαίωμα χρήσης ενός Freelander 2 (στο δώρο περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η διαμονή για δύο νύχτες στον εν λόγω Ξενώνα και η χρήση του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του διημέρου, το οποίο αυτοκίνητο μπορεί να παραληφθεί από τον νικητή αποκλειστικά και μόνο από την Αθήνα), 2) δύο συμμετέχοντες κερδίζουν από μία πένα Montegrappa από τη σειρά NeroUno, 3) τρείς συμμετέχοντες κερδίζουν από ένα computer gadget της Logitech (ο πρώτος το πληκτρολόγιο ΜΧ 3200 desktop της Logitech ο δεύτερος τα Χ-240 speakers με βάση για i-Pod της Logitech και ο τρίτος επίσης τα Χ-240 speakers με βάση για i-Pod της Logitech), και 4) τέσσερις συμμετέχοντες κερδίζουν από μία σειρά προϊόντων περιποίησης Vichy Homme.

2] Στο διαγωνισμό αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο άντρες, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, ηλικίας 18 ετών και άνω. Στο διαγωνισμό δε μπορούν να συμμετέχουν οι υπάλληλοι των εταιρειών: Cosmetique Active Hellas SA, Foresight Ltd και OgilvyOne Worldwide S.A. , οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών.

3] Για την συμμετοχή απαιτείται η συμπλήρωση του ονόματος, του επωνύμου, της διεύθυνσης κατοικίας και της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, και η καταχώρηση («ανέβασμα») μιας φωτογραφίας του προσώπου του συμμετέχοντος και η εν γένει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. [Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό], Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ίδιου προσώπου πάνω από μία φορά. Απαγορεύεται ρητά η αποστολή φωτογραφίας τρίτου προσώπου. Διευκρινίζεται ότι οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων, που οι ίδιοι θα αποστείλουν λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό, θα είναι ορατές σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα σε αυτή την δυνατότητα χρήσης των φωτογραφιών του, για την οποία χρήση δε έχει έναντι της Διοργανώτριας καμία απαίτηση ή δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, άλλως παραιτείται από αυτό.

4] Ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω internet και ειδικότερα μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας www.vichyhommeworld.gr, και θα διαρκέσει από 1/12/2007 έως 10/12/2007.

5] Εφόσον, ο αριθμός συμμετοχής τους είναι νικηφόρος (σύμφωνα με οικεία λίστα που προϋπάρχει του διαγωνισμού), κερδίζουν αντίστοιχο δώρο. Εφόσον κάποιος νικηφόρος αριθμός είναι μεγαλύτερος του αριθμού συμμετοχών τότε νικητής θεωρείται ο τελευταίος έγκυρος συμμετέχων. Τα δώρα των νικητών είναι απόλυτα προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι τυχεροί μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με την εταιρία OGILVYONE WORLDWIDE στο τηλέφωνο 210-6106900 email ogilvyone@ogilvyone.gr, για να μάθουν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό. Το προσφερόμενο διήμερο θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες που επιθυμεί ο νικητής του δώρου τούτου, μέχρι την 30-1-2008, υπό την προϋπόθεση κατά τις επιθυμητές από τον νικητή ημερομηνίες να είναι διαθέσιμο δίκλινο στον εν λόγω Ξενώνα. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν της πληρωμής της διαμονής στον εν λόγω ξενώνα και της μίσθωσης του αυτοκινήτου δεν αναλαμβάνει κανένα άλλο έξοδο του νικητή. Οι νικητές των λοιπών δώρων μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους από τα γραφεία της Διοργανώτριας εντός ενός μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Ίντερνετ. Κατόπιν επιθυμίας των νικητών η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την αποστολή των δώρων στην διεύθυνση που ζητήσει ο νικητής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.vichyhommeworld.gr εντός διαστήματος μιας (1) εβδομάδας από τη λήξη του Διαγωνισμού και τηλεφωνικά στον αριθμό κλήσης του τηλεφώνου που θα συμπληρώσουν στα στοιχεία συμμετοχής. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσφοράς κάποιου δώρου σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου και, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεχτούν το δώρο εντός μίας (1) εβδομάδας από την ανακοίνωση των νικητών. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, το δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει μία εβδομάδα από τη μέρα ειδοποίησής του, να το αποδεχτεί.

6] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του.

7] Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια. Η επεξεργασία των δεδομένων έχει ανατεθεί στην εταιρεία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.», με την οποία η διοργανώτρια συνεργάζεται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. [Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό], ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η OGILVY ONE. Σκοπός τήρησης του αρχείου είναι η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού, η χρήση των στοιχείων των συμμετεχόντων για αποστολή σε αυτούς διαφημιστικών και ενημερωτικών σημειωμάτων της Διοργανώτριας για προώθηση των προϊόντων της, καθώς και η δημοσιοποίηση με κάθε μέσο του εν λόγω διαγωνισμού. Τα πρόσωπα που παρέχουν τα στοιχεία τους έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο και αντίρρησης στα δεδομένα που το αφορούν σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.2472/1997.

8] Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή της φωτογραφίας (upload), μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου, α)καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή της φωτογραφίας, β)δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους παίκτες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ)τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

9] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής ή κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια. H Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα των διοργανωτριών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ.

10] Σε καμία περίπτωση δε θα ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, κάθε είδους δαπάνες και λοιπά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στην λειτουργία της Υπηρεσίας που θα προκύψουν, ούτε από παρεμβάσεις τρίτων στο ηλεκτρονικό της σύστημα και αρχείο, παρότι λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα για την προστασία του.

11] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των διοργανωτριών εταιρειών.

12] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

13] Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του INTERNET. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του διαγωνισμού, ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, βεβαιούντες ότι τα εκχωρούμενα δικαιώματα τους ανήκουν στο σύνολό τους και ότι οι αναφερόμενες στους παρόντες όρους χρήσεις των φωτογραφιών τους, που θα αποστείλουν στον διαγωνισμό, ουδόλως θίγουν την προσωπικότητά τους και για τις χρήσεις αυτές, ουδένα δικαίωμα ή απαίτηση, οικονομικό ή άλλο, έχουν έναντι της Διοργανώτριας, άλλως παραιτούνται ρητά από αυτά.

14] Στην Διοργανώτρια εταιρεία οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εκχωρούν κάθε πνευματικό δικαίωμα τους - αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές και αμετάκλητο - και συναινούν στην χρήση της φωτογραφίας που θα αποστείλουν για λόγους διαφημιστικής προβολής- εκμετάλλευσης από την Διοργανώτρια (και δη, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενης, της ένταξής του σε διαφημιστική της ενέργειας και των προϊόντων Vichy αφίσας), κατά την κρίση της χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

15] Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

16] Ο κανονισμός του διαγωνισμού, καθώς και η λίστα με τους τυχερούς αριθμούς, έχουν κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κας. Χ. Σπυριδοπούλου, Ασκληπιού 26 - 28, Αθήνα. Για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό είναι αρμόδια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δυο εκπρόσωποι της Cosmetique Active Hellas A..E. Δερμοκαλλυντικών. και ένα εκπροσώπο της OGILVYONE.

17] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών. Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε αυτή η πράξη σε τέσσερα (4) φύλλα, για την οποία θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου, χωρίς κανένα αντίγραφο, ευρώ ….. και η οποία διαβάσθηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος αφού την άκουσε και βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της, την υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ, η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.